| ACASA | PROIECTE | EVENIMENTE | CONTACT |
Asociatia pentru Educatie si Cercetare in Etica si Drept - EDUCED este o organizatie nonguvernamentala, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, apolitica, autonoma, ce reuneste prin libera adeziune persoane care adera la scopul, obiectivele si activitatile societatii si respecta prevederile asumate prin statut. De asemenea, asociatia EDUCED isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile tarii.

Asociatia are drept scop promovarea celor mai inalte standarde in educatia si cercetarea in domeniile eticii si dreptului. Promoveaza valorile care tin de egalitatea de sansa a membrilor comunitatii si, in acelasi timp, promoveaza activitati de combatere a excluziunii sociale. Scopul asociatiei este nepatrimonial, cu caracter educativ - informativ, cultural si filantropic.

Pentru realizarea acestui scop avem in vedere avea urmatoarele obiective:
a. Crearea unui cadru de recunoastere a valorilor stiintifice si culturale, prin:
- coordonarea si participarea in activitati de cercetare in domeniile de interes;
- formarea resursei umane in domeniul cercetarii, in vederea dezvoltarii deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetare stiintifica;
- realizarea unor prototipuri si produse rezultate din activitatea de cercetare cu respectarea legislatiei in materie;
- facilitarea dialogului intre personalitati din domeniul juridic, medical, si specialitati conexe;

b. Contributia la dezvoltarea unei societati avansate bazata pe cunoastere, in conformitate cu obiectivele strategiilor si directivelor europene (Lisabona, Berlin, Bologna) si a standardelor internationale in domeniu, prin:
- promovarea creativitatii, comunicarii si spiritului critic, a noilor tehnologii educationale;
- editarea de cursuri universitare, manuale, lucrari de specialitate, opere originale si traduceri, volume stiintifice, volume de cercetare, ghiduri, brosuri, albume, reviste, pliante si alte materiale utile procesului instructiv-educativ;
- acordarea asistentei de specialitate si sprijin financiar in vederea editarii de lucrari cu caracter didactic si stiintific, cultural si artistic;
- organizarea de cursuri postuniversitare;
- promovarea schimburilor stiintifice intre institutii juridice, medicale, de invatamant, centre de cercetare;
- promovarea valorilor educationale si ale cercetarii stiintifice in randurile publicului larg;
- cooperarea si mobilitatea intre sistemele si institutiile de educatie si de formare din Romania si din strainatate;
- initierea si organizarea unor activitati de sprijinire a institutiilor de invatamant de toate gradele, a cultelor, asezamintelor de cultura, institutelor si centrelor de cercetare stiintifica, a institutiilor juridice si medicale, prin intermediul unor manifestari comune sau alte forme convenite;
- realizarea de programe si campanii de promovare a sanatatii, accesului echitabil la sanatate si/sau ale drepturilor si obligatiilor in raport cu sistemul de sanatate si justitie;
- derularea de eforturi de construire, reamenajare, modernizare si dotare a unor obiective (asezaminte) culturale, sociale, sau de alta natura, cu scopul derularii de activitati cu scop educational, cultural, umanitar, caritabil, social sau formativ;

c. Diseminarea noutatilor si ralierea la standardele internationale din domeniile de interes, prin:
- organizarea de evenimente, manifestari stiintifice, dezbateri pe probleme importante din domeniile eticii si dreptului, la nivel national, european si/sau international;
- participarea la manifestari stiintifice nationale si internationale;
- organizarea de manifestari si actiuni de sprijinire reciproca cu asociatii si fundatii juridice, medicale, culturale si socio-stiintifice care urmaresc prin activitati si mijloace specifice scopuri similare Asociatiei;
- realizarea sau facilitarea unor schimburi de experienta nationale si internationale in domeniile de interes;

d. Promovarea Asociatiei si facilitarea indeplinirii scopului sau, prin:
- stabilirea unui parteneriat loial cu autoritatile statutului, in spiritul democratiei participative, pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes pentru educatie si cercetare;
- reprezentarea intereselor comune ale membrilor Asociatiei pe langa organismele si organizatiile nationale si internationale;
- colaborarea cu organismele publice, precum si cu persoane fizice si juridice romane sau straine care sunt interesate si pot oferi sprijin in vederea implementarii scopului propus. Asociatia poate promova si organiza schimburi de experienta cu alte asociatii similare din tara si strainatate (incluzand asociatii juridice, medicale, de invatamant, cercetare etc.).
- organizarea si prezentarea de spectacole, festivaluri, tombole, simpozioane, dineuri, distribuirea de materiale ale asociatiei sau ale altor entitati (persoane fizice sau juridice), precum publicatii, ilustrate, inregistrari, cu scopul atingerii obiectivelor Asociatiei;
- prestarea de orice activitate permisa de lege in vederea obtinerii de beneficii pentru asigurare de autofinantare, precum si atragerea de alte surse de finantare pentru realizarea obiectivelor;
- asigurarea finantarii din fondurile proprii a obiectivelor de investitii necesare desfasurarii activitatii Asociatiei, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a acesteia;